Uputstvo za nanošenje

Pre početka radova veoma je važno ispuniti sledeće uslove i pripremiti podlogu:

     –       temperatura zidova i prostora mora biti iznad 10 °C (optimalna za rad 20 – 25 °C)
     –       zidovi moraju biti potpuno suvi i čvrsti
     –       svi trošni delovi i prethodni slojevi boje koji su skloni ljušćenju moraju biti uklonjeni
     –       oštećenja moraju biti izravnata, veoma je važno da zid bude ravan radi ravnomerne potrošnje EcoTherm-a

Kada su navedeni uslovi ispunjeni, površina je spremna za nanošenje Primera za EcoTherm. Nakon nanošenja, sačekati 6 sati da se osuši.

Nanošenje EcoTherm-a:

EcoTherm dobro promešati pa nanositi na zid parcijalno sa nazubljenom gletericom (4x4mm), zatim ravnom gletericom izravnati površinu. Na ovaj način se nanese 90% potrebne mase. Debljinu nanosa povremeno proveriti sa meračem debljine. Za najbolji efekat potrebna je debljina od jednog milimetra, što se postize potrošnjom od 1 lit. EcoTherm-a po 1m². Nakon 8-10 sati sušenja, izbrusiti ivice od gleterice brusnim papirom 220 (prilikom brušenja koristiti zaštitnu masku zbog prašine) i tankim slojem EcoTherm-a finiširajte površinu.

Posebna uputstva:

     –       povećana vlažnost vazduha negativno utiče na sušenje (optimalna ispod 60%)
     –       visoka temperatura takođe može negativno uticati na premaz – posebno kod nanošenja gletericom
     –       podaci u uputstvu su za temperaturu 20 °C (niža temperatura produžava, a viša skraćuje vreme sušenja)
     –       proizvod je potpuno suv sedam dana od završetka nanošenja i tek tada postiže svoju funkciju
     –       prilikom rada na nižim temperaturama premaz moze da ispuca (u zimskom periodu spoljašnji zidovi su hladni bez obzira što je prostor                 ugrejan)
     –       obezbedite optimalnu temperaturu i blago provetravanje prilikom sušenja
     –       lagerovati na temperaturi od 5 – 35 °C (ne sme da smrzne!)