EcoTherm protiv buđi

Buđ na unutrašnjim zidovima je pored ružne slike i velika opsanost po zdravlje ljudi. Pojava buđi ukazuje na vlagu u zidovima Vašeg doma koja se može javiti iz više razloga. Najčešći razlog je vlaga koja nastaje usled kondenzacije vodene pare na loše izolovanim (hladnim) zidovima. Takođe, problem može biti u lošoj hidro-izolaciji ili naprslim cevima za vodu ili kanalizaciju. U tom slučaju angažovati majstora za otklanjanje uzroka vlage, pa sanirati zidove.

Mehanizam se ne zasniva na fungicidnom dejstvu, jer takva sredstva samo na kratak rok rešavaju problem. Uzrok problema se ne rešava i buđi nema dok je prisutan fungicid. Kada nestane fungicida, problem se ponovo javlja i tako u krug. Ili imate buđ ili udišete fungicid.

Mi smo pronašli rešenje koje trajno rešava problem buđi koja se javlja usled kondenzacije vodene pare na loše izolovanim zidovima. Veoma važno je da znate da se radi o ekološkom proizvodu bez neprijatnih mirisa koji nije štetan po zdravlje ljudi.

EcoTherm protiv buđi je proizvod najsavremenije nano tehnologije. Glavni sastojak su nano čestice koje omogućavaju da hladan zid postane topla površina na kojoj neće doći do pojave kondenzacije vodene pare, a samim tim ni do uslova za stvaranje buđi. Zidovi premazani EcoTherm-om mogu da budu i do 5 °C topliji od drugih zidova. To omogućava da i u ekstremnim uslovima vlage (kupatila, kuhinje…) neće doći do stvaranja kondenzacije i buđi. Kao dokaz izuzetnih termoizolacionih osobina je koeficijent toplotne provodljivosti λ = 0.0016 W/mK.

EcoTherm je jednostavan za upotrebu:

  • mehanički očistiti zid od buđi
  • dezinfikovati sa rastvorom varikine
  • premazati površinu podlogom
  • naneti dva do tri sloja EcoTherm-a

Nakon toga površina je spremna za nanošenje dekorativnih boja.

Zid mora da bude potpuno suv pre početka radova. Optimalna radna temperatura 20 °C – 25 °C.